Gradivo

Povzetek predstavitve novega Pravilnika o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah, Hotemaže, 6. 11. 2015

Seje Komisija za priznanja in odlikovanja GZ Kokra

    20. 12. 2016
     3. 1. 2017
    17. 1. 2017
    31. 1. 2017
    14. 2. 2017
    28. 2. 2017
    14. 3. 2017
    16. 5. 2017
     5. 9. 2017
    28. 11. 2017
    12. 12. 2017
Opomba: Vloge morajo biti oddane vsaj 5 dni pred sejo na kateri želite, da bodo obravnavane. V nasprotnem primeru bodo obravnavane na prvi naslednji seji.

Seje Komisija za priznanja in odlikovanja GZS

GSZ - Odlikovanja

Pravilniki

Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah; 21. marec 2015
Slikovna priloga k pravilniku 2015
Dodatna pojasnila k pravilniku 2015